ПОЛИТИКА ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВlogo_umbel_business_school

 

Umbel Business School гарантирует полный возврат средств за приобретенную услугу по первому требованию клиента.

Срок гарантийного периода для  услуг  1-3 дня со дня совершенной оплаты.

Для того, что бы запросить возврат денежных средств за определенный тренинг/или услугу, обратитесь на наш E-Mail: office@umbel.com.ua

Все заявки рассматриваются в течении 24 часов, а платеж осуществляется в конце текущего месяца.

Возврат денежных средств осуществляется путём перевода необходимой суммы на карту VISA/MASTERCARD,  в гривнах. Длительность транзакции – от 1 до 3-х банковских дней.

Администрация Umbel Business School.


Umbel Business School гарантує повне повернення коштів за придбану послугу на першу вимогу клієнта.

Термін гарантійного періоду для послуг 1-3 дні з дня оплати.

Для того, що б отримати відшкодування коштів за визначений тренінг / або послугу, зверніться на наш E-Mail: office@umbel.com.ua

Всі заявки розглядаються протягом 24 годин, а платіж здійснюється в кінці поточного місяця.

Повернення грошових коштів здійснюється шляхом переказу необхідної суми на карту VISA / MASTERCARD, в гривнях. Тривалість транзакції — від 1 до 3-х банківських днів.

Адміністрація Umbel Business School.